Lediga jobb i Askersunds kommun

Bild på sjuksköterska

Här hittar du våra lediga jobb

Arbetsgivaren Askersunds kommun har ca 900 anställda delat på ca 145 olika yrken.Vi är en arbetsgivare som vill vara nytänkande och vill hitta vägar till att möjliggöra balans mellan arbete och fritid. Vi vill utvecklas tillsammans med engagerade medarbetare som känner stolthet över det vi gör!

 

 • 2018-06-19
  Kommunsekreterare
  Som kommunsekreterare är du en strategisk resurs till kommunstyrelsen, kommunchefen och förvaltningarna inom det nämndadministrativa området. Huvuduppgifterna är:

  • Sekreterare i styrande politiska organ som till exempel kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
  • Ansvara för den politiska ärendeprocessen i form av beredningar, kallelser och protokoll.
  • Ge stöd till handläggare och chefer i deras arbete med att producera beslutsunderlag.
  • Delta i utvecklingen av kommunens gemensamma administrativa rutiner och användandet av dokument- och ärendehanteringssystemet Platina.
  • Delta i arbetet med att utarbeta och uppdatera styrdokument och riktlinjer samt genomföra utredningsuppdrag.
  • Genomföra utbildningar inom ditt ansvarsområde

  Vi erbjuder den mindre kommunens personliga närhet till politiker, chefer och medarbetare. Vi erbjuder dessutom en flexibel bredd i arbetsuppgifterna, det som behöver göras, gör vi!

  Vi tillämpar årsarbetstid, vilket innebär att du har goda möjligheter att själv bestämma dina arbetstider utifrån de krav arbetet ställer.

  Läs mer
 • 2018-06-18
  Sjuksköterska
  Vi är 20 sjuksköterskor som söker en ny arbetskamrat, tillsammans ansvarar vi för sjukvård och rehabilitering till kommunens invånare inom hemsjukvården. Här arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och chefer i team tillsammans med övrig personal med vårdtagaren i centrum. Vi är en välfungerande ssk grupp med mycket gott samarbete.

  Det vi nu söker är en sjuksköterska för dagtjänstgöring, viss helg och kvälls-tjänstgöring ingår.

  Sjuksköterskans uppgifter är att:
  - Ansvara för hälso-och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå där vår största målgrupp är äldre multisjuka och vårt grundläggande synsätt är att befrämja hälsa och stödja det friska
  - Utföra självständiga bedömningar, medicinska behandlingar och omvårdnadsinsatser.
  - Arbeta preventivt för att upprätthålla hälsa.
  - Arbeta med dokumentation och avvikelser i Procapita.
  - Delegera och handleda omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsinsatser.

  Som sjuksköterska kommer du att samarbeta och kommunicera med interna och externa aktörer, då vi är en liten kommun har vi ett nära och personlig sammarbete med dessa.

  Vi använder oss av kvalitetsregister för att ge våra patienter säker vård av god kvalité.

  Som arbetsgivare värdesätter vi möjligheter för att skapa balans mellan arbete och fritid(livsbalans), vilket vi främjar dels genom att erbjuda önskeschema med årsarbetstid, önskad sysselsättningsgrad och friskvårdsbidrag.
  Vi erbjuder också handledning och har möjlighet till betald vidareutbildning. Man har också möjlighet att vara/bli expert på något område.
  Vi har individuell lönesättning och en konkurrenskraftig lönenivå.

  Läs mer
 • 2018-06-12
  Enhetschef Vård och omsorg
  Vill Du vara en del av att utveckla Askersunds äldreomsorg i ett spännande utvecklingsskede? Gillar du att arbeta tätt ihop med dina medarbetare och din ledningsgrupp, hitta lösningar och möjligheter och trivs med att vara chef? Då kan du vara rätt enhetschef för oss!

  Vi söker nu en enhetschef inom vård och omsorg med ansvarsområde fördelat mellan ett mindre äldreboende, dagverksamhet och nattpatrull.

  Som enhetschef har du ansvar för verksamhetsutveckling, personal, budget och arbetsmiljö för din enhet. I nära dialog med ledning och medarbetare ska du forma, utveckla och följa upp arbetet utifrån formulerade mål och uppdrag. Att samverka inom området, förvaltningen, kommunen i övrigt och med andra aktuella aktörer är en viktig del av ditt arbete. Du bevakar samhällsutveckling och att metoder och arbetssätt utgår från forskning, nationella riktlinjer och beprövad erfarenhet.

  Som enhetschef är du underställd områdeschefen och ingår i områdets ledningsgrupp tillsammans med områdeschef och ytterligare 10 enhetschefer. Som deltagare i ledningsgruppen är du tillsammans med andra enhetschefer ansvarig för verksamhetsområdets utveckling.

  En god förmåga att se till helheten är en förutsättning. Lyhördhet, öppenhet, flexibilitet och förändringsbenägenhet är andra ledord som är viktiga för oss.

  Läs mer

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2018-05-22