Lediga jobb i Askersunds kommun

Bild på sjuksköterska

Här hittar du våra lediga jobb

Arbetsgivaren Askersunds kommun har ca 900 anställda delat på ca 145 olika yrken.Vi är en arbetsgivare som vill vara nytänkande och vill hitta vägar till att möjliggöra balans mellan arbete och fritid. Vi vill utvecklas tillsammans med engagerade medarbetare som känner stolthet över det vi gör!

 

 • 2017-12-11
  Undersköterska
  Socialförvaltningen i Askersunds kommun erbjuder nu ett av Sveriges viktigaste jobb: som undersköterskor i hemtjänst.
  Huvudplaceringen kommer att vara i Torggruppen. Tjänsterna kan även komma att innebära tjänstgöring i samtliga hemtjänstgrupper.

  Dina arbetsuppgifter består av att bistå brukare med personlig omvårdnad och även att efter delegering från legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utföra medicinska insatser. Dokumentation enligt Socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt andra administrativa arbetsuppgifter ingår även. Vi vill att du kan arbeta flexibelt samt kan prioritera bland arbetsuppgifter och se möjligheter istället för hinder.

  Vi lägger stor vikt vid att du har förmågan att arbeta i team, har ett gott bemötande mot brukare, närstående, arbetskamrater, andra yrkesprofessioner och arbetsledning. Vi ser detta som en förutsättning för att tillsammans kunna upprätthålla ett gott arbetsklimat, arbeta lösningsfokuserat samt utveckla verksamheten.

  Vi vill att du har en god fysisk stabilitet och rörlighet, god grundkondition, mental styrka och i övrigt god hälsa då arbete till viss del kan vara krävande både fysiskt och psykiskt. Det är viktigt att du bidrar till ett bra arbetsklimat.

  Arbetet som undersköterska genomsyras av kommunens ledord; lust, mod och engagemang.

  Urval och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdagen - Vi välkomnar din ansökan redan idag!

  Läs mer
 • 2017-12-11
  Lärare mot de lägre åldrarna till Närlundaskolan i Askersund
  Nu söker vi en grundskollärare mot de lägre åldrarna till Närlundaskolan i Askersund. Som lärare på Närlundaskolan arbetar du som klasslärare. Du är ansvarig för att planera och genomföra lektioner. Du ingår i ett arbetslag som gemensamt med utgångspunkt i läroplanen arbetar med målen genom olika arbetsätt. Du är en flexibel person, öppen för nya ideér och som gillar att dela med dig av dina egna ideér och erfarenheter. Du ska krititiskt kunna granska och tillämpa metoder för att bedöma kunskapsutvecklingen hos eleverna. I arbetet ingår det att ha föräldrakontakter och dokumentation är en naturlig del av vardagen.
  Läs mer
 • 2017-12-08
  Enhetschef Vård och omsorg
  Vill Du vara en del av att utveckla Askersunds äldreomsorg i ett spännande utvecklingsskede? Gillar du att arbeta tätt ihop med dina medarbetare och din ledningsgrupp, hitta lösningar och möjligheter och trivs med att vara chef? Då kan du vara rätt enhetschef för oss!

  Vi söker nu en enhetschef inom vård och omsorg för hemtjänst.

  Som enhetschef har du ansvar för verksamhetsutveckling, personal, budget och arbetsmiljö för din enhet. I nära dialog med ledning och medarbetare ska du forma, utveckla och följa upp arbetet utifrån formulerade mål och uppdrag. Att samverka inom området, förvaltningen, kommunen i övrigt och med andra aktuella aktörer är en viktig del av ditt arbete. Du bevakar samhällsutveckling och att metoder och arbetssätt utgår från forskning, nationella riktlinjer och beprövad erfarenhet.

  Som enhetschef är du underställd områdeschefen och ingår i områdets ledningsgrupp tillsammans med områdeschef och ytterligare 6 enhetschefer. Som deltagare i ledningsgruppen är du tillsammans med andra enhetschefer ansvarig för verksamhetsområdets utveckling.

  En god förmåga att se till helheten är en förutsättning. Lyhördhet, öppenhet, flexibilitet och förändringsbenägenhet är andra ledord som är viktiga för oss.

  Läs mer
 • 2017-12-07
  Anläggningsarbetare VA
  Askersunds kommun, VA-enheten inom Tekniska förvaltningen söker en anläggningsarbetare VA med utbildning/erfarenhet inom anläggnings- och rörläggningsteknik.
  Tjänsten är underställd enhetschefen VA.

  I arbetsuppgifterna ingår inom branschen alla förekommande uppgifter, exempelvis reparationer, underhåll, nyläggning, läckagesökning, luft- och vattenspolning m.m.

  Beredskap ingår i tjänsten.

  Läs mer
 • 2017-11-28
  Förskollärare till Mosippans förskola
  Till Mosippans förskola söker vi nu Dig som är förskollärare och som med hjälp av naturen vill stimulera barns samarbetsförmåga, kommunikation och motorik.

  Du vill tillsammans med oss satsa på språk- och matematikarbetet och använder Dig av lärmiljöerna både inomhus och utomhus.

  Du kommer i ditt arbete som förskollärare att samarbeta med skolan där vi har nätverksträffar för att få en helhetssyn på barns lärande. Du kommer även att delta i nätverksträffar för all personal inom förskolan dels i Norra området och dels i hela kommunen.

  Vi önskar att du är aktiv och drivande i våra kontinuerliga reflektionsgrupper där vi reflekterar över vårt uppdrag kopplat till målen.

  Tycker Du att det låter intressant att jobba med oss är Du välkommen att söka tjänsten!

  Askersunds kommun jobbar med ett friskvårds- och hälsoperspektiv, som ett led i detta får du friskvårdskuponger varje år. När du arbetar hos oss har du fria pedagogiska luncher och du får varje år önska sysselsättningsgrad inför nästa verksamhetsår.

  OBS! Intervjuer och tillsättning sker fortlöpande under annonseringstiden. Ansök redan idag!

  Läs mer
 • 2017-11-15
  Ekonom
  Kommunledningsförvaltningen har ett övergripande ansvar för ekonomisk planering, ekonomistyrning och resursfördelning liksom för uppföljning, bokslut/årsredovisning, analyser, utveckling, utbildning för hela kommunen. Dessutom arbetar den centrala ekonomifunktion som ekonomikonsulter gentemot övriga förvaltningar.

  Vi söker dig som är intresserad av att delta i detta arbete samt att på ett konsultativt sätt stötta kommunens förvaltningar i ekonomiska frågor.

  Läs mer
 • 2017-10-12
  Sjuksköterska
  Vi är 20 sjuksköterskor som söker en ny arbetskamrat, tillsammans ansvarar vi för sjukvård och rehabilitering till kommunens invånare inom hemsjukvården. Här arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och chefer i team tillsammans med övrig personal med vårdtagaren i centrum. Vi är en välfungerande ssk grupp med mycket gott samarbete.

  Det vi nu söker är en sjuksköterska för dagtjänstgöring, viss kvälls och helg- tjänstgöring förekommer.
  Sjuksköterskans uppgifter är att:
  - Ansvara för hälso-och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå där vår största målgrupp är äldre multisjuka och vårt grundläggande synsätt är att befrämja hälsa och stödja det friska
  - Utföra självständiga bedömningar, medicinska behandlingar och omvårdnadsinsatser.
  - Arbeta preventivt för att upprätthålla hälsa.
  - Arbeta med dokumentation och avvikelser i Procapita.
  - Delegera och handleda omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsinsatser.

  Som sjuksköterska kommer du att samarbeta och kommunicera med interna och externa aktörer, då vi är en liten kommun har vi ett nära och personlig sammarbete med dessa.

  Vi använder oss av kvalitetsregister för att ge våra patienter säker vård av god kvalité.

  Som arbetsgivare värdesätter vi möjligheter för att skapa balans mellan arbete och fritid(livsbalans), vilket vi främjar dels genom att erbjuda önskeschema med årsarbetstid, önskad sysselsättningsgrad och friskvårdsbidrag.
  Vi erbjuder också handledning och har möjlighet till betald vidareutbildning. Man har också möjlighet att vara/bli expert på något område.
  Vi har individuell lönesättning och en konkurrenskraftig lönenivå.

  Läs mer
 • 2017-09-08
  Sjuksköterska
  Vi är 20 sjuksköterskor som söker en ny arbetskamrat, tillsammans ansvarar vi för sjukvård och rehabilitering till kommunens invånare inom hemsjukvården. Här arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och chefer i team tillsammans med övrig personal med vårdtagaren i centrum. Vi är en välfungerande ssk grupp med mycket gott samarbete.

  Det vi nu söker är en sjuksköterska för nattjänstgöring, viss kvällstjänstgöring kan förekomma. I Askersunds kommun arbetar natt sköterskan tillsammans med natt patruller och övrig natt personal på boendena. Man har ansvar för hemsjukvårdspatienter samt säbo och korttidsvård.

  Sjuksköterskans uppgifter är att:
  - Ansvara för hälso-och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå där vår största målgrupp är äldre multisjuka och vårt grundläggande synsätt är att befrämja hälsa och stödja det friska
  - Utföra självständiga bedömningar, medicinska behandlingar och omvårdnadsinsatser.
  - Arbeta preventivt för att upprätthålla hälsa.
  - Arbeta med dokumentation och avvikelser i Procapita.
  - Delegera och handleda omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsinsatser.

  Som sjuksköterska kommer du att samarbeta och kommunicera med interna och externa aktörer, då vi är en liten kommun har vi ett nära och personlig sammarbete med dessa.

  Vi använder oss av kvalitetsregister för att ge våra patienter säker vård av god kvalité.

  Som arbetsgivare värdesätter vi möjligheter för att skapa balans mellan arbete och fritid(livsbalans), vilket vi främjar dels genom att erbjuda önskeschema med årsarbetstid, önskad sysselsättningsgrad och friskvårdsbidrag.
  Vi erbjuder också handledning och har möjlighet till betald vidareutbildning. Man har också möjlighet att vara/bli expert på något område.
  Vi har individuell lönesättning och en konkurrenskraftig lönenivå.

  Läs mer

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2017-11-02