Garderob & väskförbud

Obligatorisk garderob för ytterplagg vid evenemang i Stora salongen

Det finns en garderob på husets bottenvåning som bemannas av personal från det lokala föreningslivet. Pengarna går oavkortat till föreningslivet.

Vid evenemang har vi ur säkerhetssynpunkt även obligatorisk garderob för väskor

Gäller evenemang i Stora salongen (dock ej kommunfullmäktiges sammanträden).

Den 1 november 2023 beslutade polisen att införa totalt väskförbud på större evenemang utifrån rådande säkerhetsläge i Sverige.

  • Större väskor, påsar och ytterplagg ska lämnas in i garderoben alternativt lämnas hemma eller i bilen. Väskor och liknande som lämnas in i garderoben ska först öppnas och visas upp för personalen.
  • Skötväska och medicinsk väska är tillåtet, men de ska öppnas och visas upp för personalen för att få tas med in.
  • Mindre handväska (max A4-storlek) är tillåtet att ta med in. De får dock gärna öppnas och visas upp.
  • Väskor och liknande som journalister i tjänst har omfattas inte och är alltså tillåtet. (De behöver inte visas upp.)

Om besökare inte visar upp väskans innehåll eller inte lämnar in väskan i garderoben kommer Sjöängen att neka besökaren tillträde och betala tillbaka eventuell biljettkostnad.

Sjöängen får endast titta i väskor med besökarens samtycke. Utan samtycke har Sjöängen möjlighet att neka tillträde till evenemanget eftersom det är ordningsreglerna som gäller i huset. Om besökaren har biljett anses besökaren ha accepterat reglerna som avtalsvillkor vid köptillfället.

Kulturhuset Sjöängen har valt att införa väskförbud utifrån allas säkerhet. Vi tackar på förhand för er hjälp och förståelse!


Sidan uppdaterad 2023-12-06