Kontakt

Telefon växel: 0583-810 00
Mail till respektive person: fornamn.efternamn@askersund.se

Kultur- och evenemangsavdelningens kansli

Namn Namnsson

Daniel Eriksson
Kultur- och evenemangschef

Tel: 0583-811 71

Namn Namnsson

Åsa Karlson
Evenemangssamordnare
Möten & evenemang
Tel: 0583-820 43

Namn Namnsson

Åsa Pitkänen
Evenemangssamordnare Scenkonst & evenemang
Tel: 0583-810 85

Namn Namnsson

Anders Björkgren
Scenmästare/Tekniker
Tel: 0583-812 19

Turist- & Evenemangsbyrån

namn namnsson

Claudia Lewandowski
Biljettkoordinator/
Turistassistent
Tel: 0583-810 91

namn namnsson

Lea Rauch
Turistassistent
Tel: 0583-810 88

Namn Namnsson

Kersti Beck Larsson
Turiststrateg
Tel: 0583-810 88

Sidan uppdaterad 2020-01-30