Foajén

Vi låter inga av våra lokaler gå till spillo. Även vår foajé som vetter mot Vättern kan användas för möten och föredrag. Välj själv om du vill använda våning 1, 2 eller 3. Totalt, över de tre våningarna går det att samla 1000 personer här.

INFORMATION


Antal sittplatser:

1000 platser, fördelat på tre våningar.

Scen på våning 2:
3x3 meter i tårtform (se bild ovan)

Övrig utrustning:
Konferens-tv
Whiteboard

Sidan uppdaterad 2019-03-04