Statens servicecenter

Huskylt med texten Statens servicecenter, myndigheter samlade för dig. Logotyper för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

I foajén på plan 1 finns Statens servicecenter - ett servicekontor där du kan få stöd och vägledning i ärenden som gäller Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Du kan få hjälp med att använda e-tjänster, fylla i blanketter och ansökningar samt få information om dina pågående ärenden.

ÖPPETTIDER:
Tisdag och torsdag
Kl 10.00-11.30
Kl 12.30-15.00

Sidan uppdaterad 2024-03-13